Category Archives: דמנציה

טיפול באנשים הסובלים מדמנציה

טיפול באנשים הסובלים מדמנציה גבירותיי ורבותיי טיפול לחיות עם דמנציה על בסיס יומי לוקחת סבלנות והבנה ורמה המתאימה של הדרכה. המסופק על ידי ספקי ההדרכה שמציעים דמנציה תמיכה. בתי טיפול צריכים לספק לאנשים הסובלים מדמנציה בכבוד ובכבוד שמגיעים להם. דמנציה לתמוך עזרה מקצועית על ידי מתן ידע וסיוע למטפלים שרוצים לעשות את הבדל חיובי בחייהם של אנשים הסובלים מדמנציה. מפגשי… Read more »