Category Archives: חרדה

להתמודד עם חרדה

חרדה הוא עניין שבשגרה בחיינו. אנשים צריכים לחוות את זה בשלב זה או אחר ואת זה הוא תגובה נורמלית שהוא להתגבר על ידי מנגנוני ההגנה שלנו. מלבד מנגנון ההגנה הפנימי שלנו שיש לנו גורמים אחרים שיעזרו לנו להתגבר על המצב הזה לא נוח. אלה כוללים את החברים שלנו ומשפחה, העבודה או לבית הספר שלנו, שעתי פנאי ותחביבים, עד כמה שם…. Read more »