Category Archives: פסיכוגריאטר

למידע נוסף על התסמינים וסימנים של דמנציה

דמנציה מתייחסת לאובדן רציני של יכולת הקוגניטיבית הגלובלית, מעבר למה שניתן היה לצפות מהזדקנות נורמלית. דמנציה היא הרבה יותר נפוץ באוכלוסיית הקשישים, אלא גם יכולה להתרחש לפני גיל 65, אשר מכונה "דמנציה התחלה המוקדמת". מה עושה דמנציה ייחודית הוא שזה לא מחלה אחת, אלא מסווג כתסמונת מחלה אינה ספציפית המשפיעה על תחומי קוגניציה כגון זיכרון, קשב, שפה ופתרון בעיות. הסימפטומים… Read more »