Category Archives: PTSD

איך אתה מוצא PTSD מטפל טוב

ושמונה שנים ביחסים הטיפוליים הראשונים שהבנתי שאנחנו הולכים לשום מקום – מהיר . הייתי נכנסתי לטיפול ללמוד איך לחיות חולה כרוני, אבל מה שאנחנו עושים היה מדבר ומדבר ומדברים על שעמם ההלם ופחדים העצום שלי. לפני שמונה שנים הייתי מבחינה נפשית ופיזי מתדרדר בקצב מדאיג. אני צריך לדעת איך למצוא מטפל טוב PTSD. ב אני לא ממש אובחנתי עם הפרעת… Read more »