Category Archives: PTSD

7 עקרונות חשובים למטפלים באנשים עם PTSD

ומיומנויות התמודדות להפרעת דחק פוסט-טראומטי (PTSD) הן מטפלים חשובים. לאחרונה, קבלתי, ופשוט דואר אלקטרוני אחד בשורה של אדם שמחפשים תשובה לשאלה חשובה: "מה היא ההתאמה הטובה ביותר שאני יכול להשתמש בו כדי לעזור למישהו עם מיומנות PTSD?" כיודע כל טיפול, ותמיכה בחבר או אהוב על ידי PTSD יכול להיות תהליך מכחיש ליפה, וסבלנות, קשות הולך ונחלשת. יש, עם זאת, דרכים… Read more »