Tag Archives: שאלונים

תהליך עריכת חוות דעת פסיכיאטרית

כיצד עורכים חוות דעת פסיכיאטרית? חוות דעת פסיכיאטרית נדרשת לעתים קרובות להליכים פליליים. בהליכעים אלו הנאשם, ייבדק על פי דרישת בית המשפט והפסיכיאטר צריך, כידוע להנות על השאלה העקרונית האם הוא שפוןי ואחראי למעשיו ואם הוא אינו שפוי, ממתי הוא במצב כזה. יש אפשרויות רבות לבדיקת את הבריאות הנפש של נאשם, סוג אישיות, יכולת אינטלקטואלית, כישורים קוגניטיביים, ויכולת נפשית. כל… Read more »